Søndag 25. Aug 2019

NRK-direktsendt gudstjeneste i Skien kirke i forbindelse med kirkens 125-årsjubileum.

Urfremføring av verket
“Dette er dagen som Herren har gjort”
Introitus for kor og orgel
ved Skien Kirkes 125-års jubileum og gjeninnvielsen av det restaurerte orgelet.
Tekst: Ps. 118, 24-29

Skrevet av Harald Gullichsen til anledning av 125-års jubileum

Lytt via NRK:
https://radio.nrk.no/serie/gudstjeneste-radio/DMTL05003519/25-08-2019