Skien kantori

Video

Foto

Bilder

Fra Cherubinis Requiem med Skien Kantori og Telemark Symfoniorkester.

Offisiell bilde av Skien kantori

Offisiell bilde av Skien kantori, med dirigent Karolina Wisniewska

Korøvelse en vanlig torsdagskveld i Skien kirke

Korøvelse en vanlig torsdagskveld i Skien kirke

Skien kantori og kantorer Karolina Wisniewska og Tormod Øvrum på orgelgalleriet ved høymessen som markerte Harald Gullichsen 70 årsdag

Fra turné i Tyskland, 1997. Türinger. Med korets dirigent Harald Gullichsen i spissen.

Skien kantori ved prekestolen i Skien kirke, 2003