Skien kantori

Audio

Søndag 25. Aug 2019

NRK-direktsendt gudstjeneste i Skien kirke i forbindelse med kirkens 125-årsjubileum.

Urfremføring av verket
“Dette er dagen som Herren har gjort”
Introitus for kor og orgel
ved Skien Kirkes 125-års jubileum og gjeninnvielsen av det restaurerte orgelet.
Tekst: Ps. 118, 24-29

Skrevet av Harald Gullichsen til anledning av 125-års jubileum

Lytt via NRK:
https://radio.nrk.no/serie/gudstjeneste-radio/DMTL05003519/25-08-2019

Kontakt

Skien kantori
Schweigaards gate 11
3717 Skien

email: kontakt (at) skienkantori.no

 

Video

Foto

Bilder

Fra Cherubinis Requiem med Skien Kantori og Telemark Symfoniorkester.

Offisiell bilde av Skien kantori

Offisiell bilde av Skien kantori, med dirigent Karolina Wisniewska

Korøvelse en vanlig torsdagskveld i Skien kirke

Korøvelse en vanlig torsdagskveld i Skien kirke

Skien kantori og kantorer Karolina Wisniewska og Tormod Øvrum på orgelgalleriet ved høymessen som markerte Harald Gullichsen 70 årsdag

Fra turné i Tyskland, 1997. Türinger. Med korets dirigent Harald Gullichsen i spissen.

Skien kantori ved prekestolen i Skien kirke, 2003

Om Skien kantori

Skien kantori ble stiftet i 1983 og består pr i dag av 35 sangere fra Grenlandsområdet.
Mange medlemmer har ulik yrkesbakgrunn, men deler musikk- og sangglede.
Vi kan love høy kvalitet og et godt sosialt miljø.

Koret er knyttet til Skien kirke og fremfører for det meste klassisk kirkemusikk.
Kantoriet deltar ved noen gudstjenester gjennom året og holder ellers et høyt aktivitetsnivå.

Det settes jevnlig opp konserter i samarbeid med orkester og innleide solister. Vi har bla. framført G. Verdi´s Requiem, G. Puccini´s Messa Di Gloria, G. Rossini´s Petite Messe Solenelle og Messa di Gloria, Juleoratorium av J.S.Bach og Messias av G.F. Håndel.

Koret er vant til å synge i forskjellige konstellasjoner med fullt symfoniorkester, orgel, blåseensemble, piano, og mindre orkesterbesetninger. Samarbeidet med Telemark symfoniorkester har vært langt og godt, og det har vært en glede å sette opp store verk med dem for kor og orkester.

Historie

Skien kantori ble stiftet høsten 1983 av Harald Gullichsen som tiltrådte stillingen som kantor i Skien kirke 1. juli dette året. Kantoriet var ved oppstarten et kammerkor SATB med ca. 16 utplukkede sangere med solid korerfaring og gode notekunnskaper, og det var tenkt som et supplement til kirkens eksisterende kor: Skien Korforening og Skien Menighetskor. Gullichsen var dirigent for Kantoriet i tillegg til Korforeningen og Menighetskoret, og i tillegg startet han arbeidet med Skien Kirkes Barnekor. Skien Kantori hadde helt fra starten gudstjenestemusikk som sin 1. prioritet, men koret ga seg tidlig i kast med flere oppgaver: Etter noen få øvelser fremførte Kantoriet Egil Hovlands Allehelgensmesse sammen med messingblåsere og orgel, deretter gjorde koret opptak for NRK av 4 liturgiske morgenandakter som ble kringkastet i julen. Så var det prøver til gudstjenesten 1. juledag.

På nyåret 1984 var det forberedelser til nok et NRK-opptak. Kantoriet hadde fått en forespørsel fra NRK om å medvirke i en “Skjærtorsdagsmeditasjon” som skulle sendes i radio på skjærtorsdag i stedet for radiohøymesse. Denne var i samarbeid med en skuespiller fra Nationalteateret, liturg, sopransolist, fløytist og organist der Gullichsen også medvirket som både dirigent og orgelsolist. Programmet var laget av Harald Gullichsen og prost Finn Huseby og fikk tittelen “Dette er mitt legeme som gis for dere.”
Parallelt med dette innstuderte Kantoriet Bachs Marcuspasjon som ble fremført før påske med solister og et utsøkt sammensatt orkester med studenter fra Musikkhøgskolen og Østlandets Musikkonservatorium. Da dette var vel i havn, skulle påskens gudstjenester forberedes og gjennomføres.
Slik ble Kantoriets og Gullichsens første måneder i Skien kirke relativt aktive – for å si det mildt! Og “malen” for korets videre arbeid var staket ut: Liturgisk og konserterende virksomhet side ved side! Dette første året var preget av en utrolig entusiasme og glede, noe som la grunnlaget for nye oppgaver. Positivitet og entusiasme har alltid preget dette koret!
Etter denne lille historikken om Kantoriets tilblivelse og første måneder følger en omtale av korets videre utvikling og arbeid. På et relativt tidlig stadium i Kantoriets liv ble flere sangere innlemmet i rekkene, og korets sangerantall lå snart på mellom 30 og 45. Det ga mulighet for fremførelse av verker av større format, både a cappella og med orkester. Og koret kunne deles inn i 2 grupper som alternerte ved høymessene. Korlitteraturen ved gudstjenestene var sjelden komplisert, derfor kunne innstuderingen av denne som regel foregå på slutten av de ordinære torsdagsprøvene som i hovedsak alltid var viet konsertrepertoaret. Av semesterplanene gikk det alltid tydelig frem hva som skulle øves på neste prøve, og koristene møtte alltid så godt forberedt som tiden tillot for hver enkelt.
Kantoriet har arbeidet mye med liturgisk musikk fra den anglikanske kirkes gudstjenesteliv. Dette resulterte i en lang rekke evensongs – enten i fullstendige eller bearbeidede former, der avsyngelse av Psaltersalmer på anglikansk vis (chants) står sentralt. Dette er en krevende sangstil som Kantoriet mestret på en – etter norske forhold – fremragende måte. Koret elsket dette! I mange år var Kantoriet et såkalt “kontaktkor” for NRK´s religiøse avdeling og fikk mange forespørsler om å produsere liturgiske morgenandakter. Her kom beherskelsen av chant-teknikken til stor nytte! Og koret hadde en fremragende evne til å forme salmesang. I disse sammenhengene var særdeles dyktige organister medspillere: bl.a. var Martin Pearson og Terje Winge ofte å finne på orgelkrakken.
Av annen liturgisk musikk har Kantoriet hatt stor glede av å fremføre flere av Egil Hovlands gjennomkomponerte messer. På konsertsiden har koret fremført større verker fra barokken, den wienerklassiske periode, romantikken og nyere tid. Ved disse anledningene har Kantoriet bl.a. samarbeidet med Telemark Symfoniorkester, Telemark Kammerorkester, medlemmer av Den Norske Operas Orkester, medlemmer av Oslofilharmonien, Kringkastingsorkesteret og musikere fra Kristiansand Symfoniorkester.

Koret har først og fremst konsertert i sin “egen” kirke, men litt reisevirksomhet med konserter utenlands har det også blitt. Vi nevner:
-Evensong i Helsingborg i 1988
-6 konserter under Thüringer Orgelsommer i Tyskland i 1997. Her sang Kantoriet verker av Maurice Duruflé: 4 motetter a cappella og Requiem med Svein Amund Skara ved orgelet. 1. konsert var åpningskonserten på festivalen i Liebfrauenkirche i Arnstadt. Opptak av konserten ble sendt på Middeutsche Rundfunk: Hele konserten i radio, utdrag på TV.
-Lunchtime recital in Southwark Cathedral, London i 2003. Av programmet: Stanford: Magnificat in G, Copland: 2 motetter: 1. Help us, O Lord, 2. Thou, O Jehovah, Abideth Forever, Schütz: Herr, auf dich traue ich, Händel: The King shall rejoice, Rutter: O clap your hands, Grieg: Ave maris stella. Terje Winge, orgel

 

 

Av Kantoriets fremførelser av verker med orkester nevnes:
-Bach: Marcuspasjonen
-Bach: Matteuspasjonen (sammen med Skien Korforening)
-Bach: Juleoratorium (mange fremførelser i ulike varianter der forskjellige kantater fra dette verket ble benyttet)
-Bach: Kantater
-Händel: Messias
-Händel: The King shall rejoice (Coronation Anthem)
-Charpentier: Te Deum
-Mozart: Requiem (mange fremførelser, bl.a. med Norsk Barokkorkester, dir.:Terje Kvam)
-Mozart: Missa Solemnis (utdrag), Ave verum Corpus, Sancta Maria, mater Dei, Spatzenmesse (utdrag)
-Brahms: Ein Deutsches Requiem (sammen med Skien Operakor) (m/Telemark Symfoniorkester, dir.: Arild Andersen.) Senere konserter i Skien kirke og Tønsberg domkirke med orgel (Terje Winge), dir.: Harald Gullichsen
-Mendelssohn: Lobgesang (Sinfonie-Kantate) (sammen med Skien Videregående Skoles Kor og Telemark Symfoniorkester), dir.: Arild Andersen
-Fauré: Requiem (versjon med orkester og orgel)
-Duruflé: Requiem (fremførelser med orkester og orgel – og – med orgel alene)

Av Kantoriets fremførelser av Egil Hovlands gjennomkomponerte messer nevnes:
-Allehelgensmesse m/messingblåsere og orgel (mange fremførelser)
-Diakonimesse m/messingblåsere og orgel (flere fremførelser)
-Pilgrimsmesse m/messingblåsere og orgel
I dette avsnittet nevnes også følgende verk av Hovland:
-Signingsmusikken fra Nidarosdomen: Prosesjonsmusikk og Utgangsmusikk for 3 kor, 3 messingensembler, slagverk og orgel. Fremført ved festgudstjenesten ved Skien kirkes 100-års jubileum 4/9 – 1994. HKH Dronning Sonja var tilstede, likeledes komponisten! Medvirkende: Skien Kantori, Sauherad og Nes Kantori, Telemark Kammerkor, Messingblåsere fra Grenland, Martin Pearson, orgel. Dir.: Harald Gullichsen

 

Under Harald Gullichsens ledelse har Skien Kantori innstudert og fremført et betydelig antall a cappellaverker og verker med orgel og andre instrumenter i Skien kirke. En fullstendig oversikt over alt dette ville bli altfor omfattende. Men nedenfor er nevnt noen komponister og verker koret har beskjeftiget seg med. (Listen er ikke gjennomført kronologisk!):
Giovanni Gabrieli (Jubilate Deo – 8-st. kor), Heinrich Schütz (Summite Psalmum og motetter fra “Geistliche Chormusik”), J. S. Bach (Komm, Jesu, komm – motett for dobbeltkor), Charles Gounod (Messe i G-dur), Charles V. Stanford (div. canticles), Hubert Parry (I was glad), Max Reger (fra “Acht Geistliche Gesänge”), Edvard Grieg (Ave maris Stella), Arild Sandvold (Fem latinske kirkekor), Otto Olsson (Davidssalmer), Egil Hovland (et meget stort antall bibelske salmer, mindre motetter, salmer og annen gudstjenestemusikk, Cantate Domino, Saul, og mye mer!), Knut Nystedt (Salme 100, Til deg, Herre, set eg mi lit, Tenebrae factae sunt, Thus said the Lord, If you receive my words, Immortal Bach, Sing and rejoice, mm.), Maurice Duruflé (4 motetter), Aron Copland (motetter), Trond Kverno (partiene for bl. kor i St. Hans-vigilen “Rydd vei for Herren”. Ble sunget i Glemmen kirke, Fredrikstad og Majorstuen kirke, Oslo. Mye av denne komponistens gudstjenestemusikk har vært hyppig benyttet!), Svein Møller (Eg er glad, div. motetter og korsanger), John Rutter (O clap your hands, div. andre korverker), Henrik Ødegaard (“Hvor elskelige dine boliger er”, motett for 3 kor, 3 messinggrupper, pauker og orgel. Uroppførelse ved festgudstjenesten ved Skien kirkes 100-års jubileum).
Dette er en oppsummering av noen av verkene som har vært på Kantoriets repertoar under Harald Gullichsens ledelse. Imidlertid: Det har vært så mye mer, ikke minst av korlitteratur for gudstjenester – både høymesser og aftensanger. Og mange flere komponister har vært representert. Men det ovenfor nevnte burde vitne om et rikt og spennende korliv med stor repertoarmessig variasjon!

Støtte oss

Vil du støtte oss og vårt arbeid med en gave kan du gjøre det på følgende måte:
Vipps til nummer #55096
eller
Konto: 2680 36 04990
Det er viktig du merker din innbetaling «Skien kantori» slik at den kommer rett.

Takk!

Velkommen som sanger i Skien kantori!

Vi øver i Skien kirke hver torsdag fra 19.00 til 21.30, og er så heldige å ha Skien kirke som øve- og konsertlokale. Skien kirke har en fantastisk akustikk og et praktfullt orgel som våren 2019 har gjennomgått en total renovering.

Vi ønsker oss flere stemmer, – både sopran, alt, tenor og bass.
Litt notekunnskap og korefaring er en fordel.
Vår kantor gjennomfører en kort prøvesang for bl.a å kunne plassere deg i riktig stemmegruppe. På prøvesang velger du selv en sang du vil synge, og du får høre litt om hvordan kantoriet fungerer.

Er du interessert i å bli med i Skien kantori?

Ta kontakt med kantor Karolina Wisniewska (karolina.wisniewska@skien.kommune.no) tlf: 40486509 eller styreleder Michelle Greenfield (kontakt@skienkantori.no) tlf: 92251055.
Du kan også møte opp på en øvelse og finne ut om dette er noe for deg.

Kantoriet ledes av kantor Karolina Wisniewska som har solid utdanning som kordirigent både fra Sverige og Norge.
Hun har et åpent blikk for kirkemusikk i ulike sjangre.

Kantoriet har et spennende repertoar innen klassisk kirkemusikk. Vi jobber regelmessig med korklang og vokaltrening og får regelmessig hjelp til dette både av vår dirigent og sangpedagoger. Oppgavene er utfordrende og spennende. Mange av oss kom til kantoriet med liten erfaring, men øvelse gjør mester!

Fra tid til annen er det seminarer, som bidrar til bedre stemmebruk og notelesning. Det er fint å oppleve at det kreves noe av oss, og at verkene vi synger er av høy kvalitet, både i form og innhold. Det gir en fin følelse å medvirke i et virkelig stort korverk! Miljøet i kantoriet er inkluderende og trivelig, og både innfødte og innflyttere til Grenland har funnet seg vel til rette. 

Her er en smakebit på hva vi skal jobbe med høsten 2019.
https://youtu.be/KMmEaqMoHk4

Allehelgensdagen (3. november 2019) skal vi fremføre Mozarts Requiem, sammen med Skien videregående skolekor.

Følg oss på Facebook!

Dirigent

Karolina Wisniewska har mastergrad i kordireksjon, mastergrad i klassisk piano ved Mmsikkakademiet i Gdansk, samt kandidatstudiet i kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole. Hun har studert direksjon og orgelspill ved Gøteborg musikkhøgskole, med G. Eriksson og J. Speestra, og videre ved Norges musikkhøgskole med prof.Terje Winge og Jon Laukvik. Fra 2009 jobbet hun som pianist og kordirigent bl.a. med Göteborgs Konsertkör og dirigenter som Simon Phipps og Finn Rosengren.
Karolina grunnla det polske koret ¨441 Hz¨ Kammerkor i Gdansk i 2006, og grundet Skien kirkens jentekor i 2017. Som pianist var hun på turné i Kina i 2016, med et titals konserter sammen med fiolinisten Emilia Wisniewska. Hun har spilt orgel ved 37. og 38. International Organ, Choral and Chamber Music Festival i Bazylika Mariacka i Gdansk, Polen. Hun er siden 2016 kantor i Skien kirke, og driver mange musikalske prosjekter sammen med Skien kantori og Skien kirkes jentekor.