Bilder

Fra Allehelgenskonsert 2022 – Fauvres Requiem, sammen med Telemark symfoniorkester og Skolekoret Skien videregående.

 

Offisielt bilde av Skien kantori, november 2022

 

Fra Cherubinis Requiem med Skien Kantori og Telemark Symfoniorkester.

Offisielt bilde av Skien kantori

Offisielt bilde av Skien kantori, med dirigent Karolina Wisniewska

Korøvelse en vanlig torsdagskveld i Skien kirke

Korøvelse en vanlig torsdagskveld i Skien kirke

Skien kantori og kantorer Karolina Wisniewska og Tormod Øvrum på orgelgalleriet ved høymessen som markerte Harald Gullichsen 70 årsdag

Fra turné i Tyskland, 1997. Türinger. Med korets dirigent Harald Gullichsen i spissen.

Skien kantori ved prekestolen i Skien kirke, 2003